ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / VISITOR

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα αν θα επισκεφτείτε την Ελλάδα και θέλετε να συμμετάσχετε στο Athens Hockey Night. (Είτε ως παίχτης, είτε ως ομάδα). Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας βρούμε ομάδα να αγωνιστείτε ή ομάδα να παίξετε εναντίον.

Fill out the form below if you ready to visit Greece and want to play in the Athens Hockey Night. (Either as a player or as a team). We will do our best to find you a team to play with or team to play against.

* Απαραίτητο Πεδίο / Required Field
Να συμπληρωθούν με Λατινικούς χαρακτήρες.